Můžeme se pouze domýšlet co nás čeká v momentě kdy dojdeme na sám vrcholek schodů. Než to však nastane – dobře by bylo vyletět do troposféry. Je to vrstva dobře nám známá a hodně využívaná Zde se můžeme potkat s turbulencemi. Ale ne tentokrát, jelikož naše letadlo tentokrát řídí naše klidná designérská foto-tapeta.