Horská údolí můžeme plně obdivovat pouze tehdy, jestliže se nacházíme na nějakém vrcholku. K tomu všemu naše místo pobytu může napovídat rovněž převýšení vpravo. Nakonec vypadá jako bychom byli na té samé výšce. Díky tomu máme možnost důkladně zhlédnout celou přírodu, která nás obklopuje ve společnosti hor.