Sloup vedle sloupu a mezi jejich dvěma řadami jsou kamenná schodiště. Kam tento tunel vede? Všechno v tomto případě je věcí naší představy o předmětu, protože konec není v nedohlednu. Ve skutečnosti je v této chodbě v naší místnosti ohyb. Těžko tedy říci, co se za tím dá najít. Nejlépe se s ním bude kombinovat nábytek podobné barvy a jednoduchého vzhledu. Dokonce i ve starověku lidé stavěli obrovské stavby, které bychom dnes nebyli schopni postavit bez použití těžké techniky. Některé z technik používaných v té době zůstávají dodnes tajemstvím. Myslete na to, až příště navštívíte ruiny starých paláců nebo pozůstatky starověkých sloupů. Můžete si také vybrat nástěnnou malbu s chodbou probíhající mezi řadami vysokých sloupů.