Každý zná zajisté vrabčáky, které lze potkat snad v každém městě naší země. Proto již sama jeho přítomnost na této dekoraci způsobí, že je neobvykle zajímavá. Jednak aby všemu dodat na kráse, vrabec zůstal zachycen ve chvíli, kdy dosedal na lehce omrznuté zimní halouzce stromu. Na které zůstaly ještě plody jeřabin.